Контакт

гр. Плевен, ул.”Сан Стефано” № 12 – в сградата на комплекс “Кентавър”, ет.2, оф. 20

Свържете се с нас по телефона или попълнете формуляра по-долу:

Даринка Тодорова   тел.: 0879 / 698 791                     

Ивайло Иванов        тел.: 0878 / 404 403